NA MARGINESIE ŻYCIA

ON THE MARGINS OF LIFE

— W PRZYGOTOWANIU —

Zdjęcia / Photos

Na marginesie życia 1
Na marginesie życia 2
Na marginesie życia 3