TERMINY WYSTAW

Exhibitions, when and where

Zielona Góra
Zielona Góra

29 VI – 24 VII 2018
Euromajdan – Tragedia Narodu

27 VII – 21 VIII
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

24 VIII – 18 IX
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

21 IX – 16 X
Mój pokój – Palestyna

19 X – 13 XI
Niepotrzebny

16 XI – 18 XII
Detroit – Śmierć miasta

21 XII – 22 I 2019
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

25 I – 19 II
Bezdomni

22 II – 19 III
Na marginesie życia

22 III – 16 IV
Kobiety Afryki

19 IV – 21 V
Kaszmir

24 V – 26 VI
Wietnam nieznany

Wrocław
Wrocław

29 VI – 24 VII 2018
Wietnam nieznany

27 VII – 21 VIII
Euromajdan – Tragedia Narodu

24 VIII – 18 IX
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

21 IX – 16 X
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

19 X – 13 XI
Mój pokój – Palestyna

16 XI – 18 XII
Niepotrzebny

21 XII – 22 I 2019
Detroit – Śmierć miasta

25 I – 19 II
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

22 II – 19 III
Bezdomni

22 III – 16 IV
Na marginesie życia

19 IV – 21 V
Kobiety Afryki

24 V – 26 VI
Kaszmir

5
Kraków

29 VI – 24 VII 2018
Kaszmir

27 VII – 21 VIII
Wietnam nieznany

24 VIII – 18 IX
Euromajdan – Tragedia Narodu

21 IX – 16 X
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

19 X – 13 XI
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

16 XI – 18 XII
Mój pokój – Palestyna

21 XII – 22 I 2019
Niepotrzebny

25 I – 19 II
Detroit – Śmierć miasta

22 II – 19 III
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

22 III – 16 IV
Bezdomni

19 IV – 21 V
Na marginesie życia

24 V – 26 VI
Kobiety Afryki

Tarnów
Tarnów

29 VI – 24 VII 2018
Kobiety Afryki

27 VII – 21 VIII
Kaszmir

24 VIII – 18 IX
Wietnam nieznany

21 IX – 16 X
Euromajdan – Tragedia Narodu

19 X – 13 XI
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

16 XI – 18 XII
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

21 XII – 22 I 2019
Mój pokój – Palestyna

25 I – 19 II
Niepotrzebny

22 II – 19 III
Detroit – Śmierć miasta

22 III – 16 IV
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

19 IV – 21 V
Bezdomni

24 V – 26 VI
Na marginesie życia

Lublin
Lublin

29 VI – 24 VII 2018
Na marginesie życia

27 VII – 21 VIII
Kobiety Afryki

24 VIII – 18 IX
Kaszmir

21 IX – 16 X
Wietnam nieznany

19 X – 13 XI
Euromajdan – Tragedia Narodu

16 XI – 18 XII
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

21 XII – 22 I 2019
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

25 I – 19 II
Mój pokój – Palestyna

22 II – 19 III
Niepotrzebny

22 III – 16 IV
Detroit – Śmierć miasta

19 IV – 21 V
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

24 V – 26 VI
Bezdomni

Kielce
Kielce

29 VI – 24 VII 2018
Bezdomni

27 VII – 21 VIII
Na marginesie życia

24 VIII – 18 IX
Kobiety Afryki

21 IX – 16 X
Kaszmir

19 X – 13 XI
Wietnam nieznany

16 XI – 18 XII
Euromajdan – Tragedia Narodu

21 XII – 22 I 2019
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

25 I – 19 II
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

22 II – 19 III
Mój pokój – Palestyna

22 III – 16 IV
Niepotrzebny

19 IV – 21 V
Detroit – Śmierć miasta

24 V – 26 VI
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

Białystok
Białystok

29 VI – 24 VII 2018
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

27 VII – 21 VIII
Bezdomni

24 VIII – 18 IX
Na marginesie życia

21 IX – 16 X
Kobiety Afryki

19 X – 13 XI
Kaszmir

16 XI – 18 XII
Wietnam nieznany

21 XII – 22 I 2019
Euromajdan – Tragedia Narodu

25 I – 19 II
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

22 II – 19 III
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

22 III – 16 IV
Mój pokój – Palestyna

19 IV – 21 V
Niepotrzebny

24 V – 26 VI
Detroit – Śmierć miasta

Olsztyn
Olsztyn

29 VI – 24 VII 2018
Detroit – Śmierć miasta

27 VII – 21 VIII
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

24 VIII – 18 IX
Bezdomni

21 IX – 16 X
Na marginesie życia

19 X – 13 XI
Kobiety Afryki

16 XI – 18 XII
Kaszmir

21 XII – 22 I 2019
Wietnam nieznany

25 I – 19 II
Euromajdan – Tragedia Narodu

22 II – 19 III
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

22 III – 16 IV
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

19 IV – 21 V
Mój pokój – Palestyna

24 V – 26 VI
Niepotrzebny

Gdynia
Gdynia

29 VI – 24 VII 2018
Niepotrzebny

27 VII – 21 VIII
Detroit – Śmierć miasta

24 VIII – 18 IX
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

21 IX – 16 X
Bezdomni

19 X – 13 XI
Na marginesie życia

16 XI – 18 XII
Kobiety Afryki

21 XII – 22 I 2019
Kaszmir

25 I – 19 II
Wietnam nieznany

22 II – 19 III
Euromajdan – Tragedia Narodu

22 III – 16 IV
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

19 IV – 21 V
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

24 V – 26 VI
Mój pokój – Palestyna

6
Warszawa

29 VI – 24 VII 2018
Mój pokój – Palestyna

27 VII – 21 VIII
Niepotrzebny

24 VIII – 18 IX
Detroit – Śmierć miasta

21 IX – 16 X
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

19 X – 13 XI
Bezdomni

16 XI – 18 XII
Na marginesie życia

21 XII – 22 I 2019
Kobiety Afryki

25 I – 19 II
Kaszmir

22 II – 19 III
Wietnam nieznany

22 III – 16 IV
Euromajdan – Tragedia Narodu

19 IV – 21 V
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

24 V – 26 VI
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

Łódź
Łódź

29 VI – 24 VII 2018
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

27 VII – 21 VIII
Mój pokój – Palestyna

24 VIII – 18 IX
Niepotrzebny

21 IX – 16 X
Detroit – Śmierć miasta

19 X – 13 XI
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

16 XI – 18 XII
Bezdomni

21 XII – 22 I 2019
Na marginesie życia

25 I – 19 II
Kobiety Afryki

22 II – 19 III
Kaszmir

22 III – 16 IV
Wietnam nieznany

19 IV – 21 V
Euromajdan – Tragedia Narodu

24 V – 26 VI
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

Poznań
Poznań

29 VI – 24 VII 2018
Somalia – 3 Dekady wojny domowej

27 VII – 21 VIII
Od 20 lat mieszkam w Korei Płn.

24 VIII – 18 IX
Mój pokój – Palestyna

21 IX – 16 X
Niepotrzebny

19 X – 13 XI
Detroit – Śmierć miasta

16 XI – 18 XII
Emigranci, ludzie bez ojczyzny

21 XII – 22 I 2019
Bezdomni

25 I – 19 II
Na marginesie życia

22 II – 19 III
Kobiety Afryki

22 III – 16 IV
Kaszmir

19 IV – 21 V
Wietnam nieznany

24 V – 26 VI
Euromajdan – Tragedia Narodu