Zielona Góra miasto

Zielona Góra jest miastem zabytkowym, z racji niewielkich zniszczeń wojennych pozostała tutaj cała przedwojenna zabudowa miejska. Szczególne walory estetyczne posiada Stare Miasto oraz przedwojenne wille wzdłuż alei Niepodległości, reprezentacyjnego traktu miejskiego. Znajduje się tu też wiele budynków o unikalnej architekturze – dzieła berlińskich architektów, jak np. teatr zaprojektowany przez Oskara Kaufmanna. Warte uwagi są piękne kamienice w najstarszej części miasta na Zielonogórskiej Starówce – zabudowa mieszkalna z przełomu XIX i XX wieku. Jest ona umiejscowiona na parcelach wyznaczonych jeszcze w średniowieczu. Może poszczycić się obszernym deptakiem obejmującym teren niemal całego starego grodu otoczonego niegdyś murami obronnymi, powiększonym o al. Niepodległości, która stała się najbardziej prestiżową ulicą miasta na przełomie wieków.

Współorganizator / Co-organizer

Kombinat Kultury

Droga pomiędzy artystą a odbiorcą jest prosta – pomysł, planowanie, realizacja. Nie każdy jednak twórca ma wystarczające doświadczenie i mentalność organizatora. Dlatego w 2007 roku powstała Fundacja Rozwoju Kultury „Kombinat Kultury” – jako projekt, który ma łączyć siły twórcy i organizatora, który ma tworzyć, eksponować, pomagać w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych, kreować przestrzeń miejską w Polsce i Europie tworząc w ten sposób ponadkulturowe pomosty. Fundacja współpracuje z wieloma formacjami artystycznymi i niezależnymi artystami, z Polski i Europy wspierając ich wizje i projekty, pomagając im w osiągnięciu celów. W ciągu 9 lat zorganizowaliśmy ponad 2000 koncertów i innych wydarzeń artystycznych.

www.kombinat-kultury.pl


Zielona Góra
Kupiecka 51c

Tel: 501776601

Koordynator Bruno Aleksander Kieć

TU BĘDZIE TEKST

Tel: 501776601

E-mail: fundacja@kombinat-kultury.pl