Olsztyn miasto

Olsztyn – 173 444 mieszkańców-  jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego, Jest także głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym. Olsztyn leży w południowej części Warmii, historycznej krainy będącej w latach 1466–1772 częścią Rzeczypospolitej. Przez miasto przepływają 3 rzeki: Łyna, Wadąg i Kortówka. W granicach administracyjnych miasta obecnie leży 15 jezior, w tym 13 o powierzchni powyżej 1 ha. Łącznie powierzchnia jezior w Olsztynie wynosi około 720 ha. W przeszłości na obszarze miasta znajdowało się więcej jezior, które po przejęciu przez prywatnych inwestorów w drugiej połowie XIX wieku poddane zostały osuszeniu. W Olsztynie funkcjonuje ok. 10 galerii sztuki. Jedną z nich jest Biuro Wystaw Artystycznych z siedzibą w olsztyńskim planetarium, którego początkowo siedzibą był olsztyński zamek. Wśród innych olsztyńskich galerii znajdują się m.in. Galeria Rynek (w starym ratuszu), Galeria Spichlerz MOK czy Art Deco.

Współorganizator / Co-organizer

TEST

PPH Duża Firma

Przykładowy tekst np.

tel: 123456789
e-mail: duzafirma@firma.pl

TEST

test