Lee Jeffries CV

LEE JEFFRIES

WIELKA BRYTANIA

Strona internetowa | Website

    Lee Jeffries mieszka w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Jako artysta pracę zaczął od fotografowania imprez sportowych. Jego przypadkowe spotkanie z młodą bezdomną dziewczyną na jednej  z ulic  Londynu zmieniło na zawsze jego artystyczne podejście. Lee Jeffries przypomina, że pierwsze jego portrety były „skradzionym obrazem” tej młodej bezdomnej dziewczyny skulonej w śpiworze. Fotograf wiedział, że dziewczyna nie zauważyła go, a jego pierwszą reakcją było sfotografować i odejść. Mówi, że coś jednak go zatrzymało, zmusiło aby podejść i porozmawiać z nią. Po tej rozmowie jego postrzeganie  bezdomnych całkowicie się zmieniło. Stali się przedmiotem jego sztuki. Modelami jego fotografii są bezdomni których spotyka w Europie i Stanach Zjednoczonych: Są to historie w których stara się m poznać każdego z ludzi zanim jego oblicze zamieni w Portret. Od tego momentu, jego fotografie przedstawiają jego przekonania i współczucie dla świata.

    Lee Jeffries lives in Manchester in the United Kingdom. Close to the professional football circle, this artist starts to photograph sporting events. A chance meeting with a young homeless girl in the streets of London changes his artistic approach forever.Lee Jeffries recalls that, initially, he had stolen a photo from this young homeless girl huddled in a sleeping bag. The photographer knew that the young girl had noticed him but his first reaction was to leave. He says that something made him stay and go and discuss with the homeless girl. His perception about the homeless completely changes. They become the subject of his art. The models in his photographs are homeless people that he has met in Europe and in the United States: Situations arose, and I made aneffort to learn to get to know each of the subjects before asking their permission to dotheir portrait. From then onwards, his photographs portray his convictions and his compassion to the world.