Ami Vitale fotograf i podróżnik. Nosi tytuł Nikon Ambasador. Pracuje dla National Geographic Magazine. W trakcie wyjazdów mieszka w lepiankach, strefach wojennych, na terenach gdzie występuje malaria.

Podróżowała do ponad 90 krajów, dając świadectwo nie tylko przemocy i konfliktów, ale także surrealistycznego piękna i trwałej mocy ludzkiego ducha. Ostatnio, dokumentuje historie dzikich zwierząt, powrót do natury zagrożonych gatunków, zwierząt urodzonych w niewoli i wypuszczanych z powrotem na wolność, takich jak np. gigantyczne pandy. Próbuje także udokumentować ostatnie żyjące białe nosorożce aby uchronić je przed wyginięciem. Mieszka w Montanie. Ami Vitale w ramach kontraktu z magazynem National Geographic często prowadzi warsztaty w obu Amerykach, Europie i Azji.

Nikon Ambassador and National Geographic magazine photographer Ami Vitale has lived in mud huts and war zones, contracted malaria, and donned a panda suit—all in keeping with her philosophy of “living the story.”

She has traveled to more than 90 countries, bearing witness not only to violence and conflict, but also to surreal beauty and to the enduring power of the human spirit. Recently, she has turned her lens to compelling wildlife stories, such as returning critically endangered captive born species, like the giant pandas back to the wild and attempts to save the last living northern white rhinos from extinction. Based in Montana, Vitale is a contract photographer with National Geographic magazine and frequently gives workshops throughout the Americas, Europe and Asia.