Aleksandr Glyadyelov CV

ALEKSANDER GLYADYELOV

UKRAINA

Strona internetowa | Website

    Aleksandr Glyadyelov urodził się w 1956 roku, w Polsce, w Legnicy, w rodzinie oficera armii radzieckiej. Od 1974 roku mieszka w Kijowie.

    Studiował optykę na Kijów Polytechnic Institute, ukończył w roku 1980. Niezależnie od połowy 1980 roku studiował fotografię. w 1989 zaczął pracować jako zawodowy fotoreporter freelancer. Glyadyelov podróżował po całym byłym ZSRR. Pracował nad projektami na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Kyrgystanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Gruzji, Azerbejdżanie, a także Łotwie, Polsce, Republice Czeskiej, Francji i Stanach Zjednoczonych. Fotografował konflikty zbrojne w Mołdawii (gdzie został ranny), w Nagornij Karabachu i Czeczenii.

    Aleksandr Glyadyelov was born in Legnitz, Poland, in 1956, into the family of a Soviet Army officer. Since 1974, he has lived in Kiev.

    He studied optics at the Kiev Polytechnic Institute, graduated in 1980. Having studied photography independently since the mid 1980’s, he began working as a professional freelance photojournalist in 1989. Glyadyelov has traveled frequently throughout the former Soviet Union working on projects in Ukraine, Russia, Moldova, Kyrgyztan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Georgia, Azerbaijan, Latvia, Poland, the Czech Republic, France, and the United States. He covered the armed conflicts in Moldova (where he was wounded), Nagornij Karabakh, and Chechnya.